درباره موسسه پژوهشی سایه

گروه پژوهشی سایه یک سازمان غیر دولتی ایرانی است که در راستای تحقیق بر روی خورشیدگرفتگی و اثرات آن بر روی پدیده های دیگر روی زمین پایه گذاری شده است. به منظور نیل به اهداف مذکور، این گروه دارای طرحهای بلند مدتی مبنی بر جستجوی سایه در هر جای زمین برای انجام مشاهدات علمی و تهیه عکس و فیلم از آنهاست. بنابراین سعی دارد تا ارتباط موثری بین هر ناحیه یا مهارت و موضوعات خورشیدگرفتگی برقرار کند. این به معنی فعالیت های وسیع در سطوح ملی و بین المللی در نگاه به پدیده کسوف از دیدگاه نجومی، زیستی،  اکولوژیکی، زمین شناختی، اجتماعی و فرهنگی است. 

ثبت نام سریع

برای ثبت نام در کارگاه آموزشی رصد خورشید می توانید با شماره تلفن 22224494 و 95 و یا همراه 09123071254 تماس حاصل آورید.

خورشید گرفتگی کلی 2016